Medlemsmöte 20210918

Det har efterfrågats vad som sades på medlemsmötet. Jag (Anders W) kan enbart delvis redogöra för vad som sades på mötet 18 september. Fyll gärna på, med antingen ett nytt inlägg eller kommentarer på detta inlägg.

Medlemsmöte 18 september

Arrendekontraktet
Vi gick igenom kommunens tankar kring kolonilotternas arrendekontrakt. Just nu ligger vårat på cirka 14000 per år.
Besök har gjorts på Lupinen och deras ordförande berättade att de fått en rejäl höjning på deras arrendekontrakt.
Flera hundra procent dyrare, i storleksordningen 40000 kr per år förr och nu, 140000 kr per år.
Förmodligen beror höjningen på hur kommunen anser att kolonilottsverksamheten på Lupinen sköts. Det är mer ett
sommarstugeområde, men än kolonilottsområde.
Anemomens arrendekontrakt är uppsagt, och de kommer förmodligen att måsta lämna området innan 2022.

Kommunens krav på hur området ska skötas
Anemonen, och alla andra kolonilottsområden har krav från kommunen. Många av dessa krav har inte efterlevts på Anemonen.
Vi på Kaprifolen måste se till att vi sköter oss prickfritt, så vi inte får antingen rejäl höjning av arrendekontraktet
eller i värsta fall blir uppsagda från området. I dagsläget finns ingen sådan risk, men vi bör börja se igenom
kommunens krav, och se till att de efterlevs hos oss. Kommunen hade en lång lista till Anemonen, och några av dessa
punkter är, byggnadsregler för stugor, förråd, växthus, staket osv. Avlopp, och eget vatten i stugor. El i stugor.
Skrot på lotten, ovårdade lotter och mycket mer.
Ett steg som vi skall ta i vår är att rätta upp reglerna kring våra staket, eller avgränsningar mellan lotterna.
Vem äger vad, och har ansvar för att reparera och sätta upp nytt? Man måste inte ha staket, utan kan ha stenar, eller häck.
Metallstängsel är inte att rekommendera. Vi i styrelsen skall göra upp en ritning på områdets staket, och märka upp vem som äger och har ansvar för vad.

Att göra lista

Vi har en gedigen att göra lista på Kaprifolen.

Träddungen vid utedasset gallring behövs. Kommunen har ett gäng, Söderbygänget som kanske kan göra detta. Vi får bara ta ned döda träd eller grenar.
Rensa bort bråte och fixa staketen på lotterna, där det behövs.
Inventering och rensning av befintlig utrustning, möbler m.m. Vi i styrelsen gjorde en rejäl förrådsrensning för någon månad sedan men det finns mer att göra.
Dessutom kan några få i uppgift att vara förrådsansvariga.
Framtida behov och hantering gällande klubbstuga och förråd. Pergola/Arbetsgrupp? Vi diskutarade detta på mötet, men kom väl fram till att flera förslag kan tas fram till våren så kan vi ta beslut då hur vi går vidare.
Toaletterna, ser hyfsat ok ut nu.
Parkeringsplatsen, är mycket bättre nu.
Utrymmet bakom parkeringsplatsen vildvuxet. Förslag bänk/”utsiktplats”. Detta är något vi kan börja bygga upp till våren.
Upprustning av det gröna gemensamhetsutrymmet. Förslag gemensam blomlåda. Arbetsgrupp. Vi har påbörjat detta.
Staketet runt området. Metallstängslet ner mot ån bör vi kunna snygga till, och bygga ett bättre staket. Förslag emottages gärna.
Hantering diken. Jag tror inte kommunen gör något här, utan vi får försöka komma på något vettigt och billigt alternativ.
Ny trägrind behövs vid staketet mot ån. Någon frivillig som vill bygga?
Fixa hemsidan. Anders W jobbar frebrilt, men kan behöva någon experthjälp bland medlemmarna.
Snygga till anslagstavla. Bente, Ylwa med flera har börjat fixa till där.
Be bonden skrapa väg.
Ritning staket.
Olja toalettbron.

Kommer ni på med är det bara att höra av er till styrelsen@kaprifolen-steningedalen.se

Återbruket
Vi kommer att ha ett ”återbruk” i förrådet bakom toaletterna. Har man saker som man inte behöver längre, och som man tror någon annan kan behöva, så kan man ställa det i återbruket.

Ny utökad städlista med ansvarsområden. Det kommer en ny städlista till våren.

Klubbhuset och resterande byggnader
Vi diskuterade hur vi skall restaurera, eller bygga om klubbhuset och andra byggnader. Man kan ansöka om projektbidrag till ett sådant bygge hos kommunen (Kultur&Fritid). Max 10000 kr kan vi få.
Dessutom diskuterade vi om en medlemsavgift på 500 kr per medlem och år, förutom arrendeavgiften, så alltså arrendeavgift + medlemsavgift. Vi får ta beslut om detta på nästa årsmöte.

Gemensamma aktiviteter
Vi diskuterade om vi kan ha några gemensamma aktiviteter, t ex blombytardag, loppis, fester etc.
Det vore jättetrevligt, så alla lär känna varandra.

Kommer ni på mer som sas på medlemsmötet, skriv i kommentarsfältet eller som sagt hör av er till styrelsen@kaprifolen-steningedalen.se

Lämna en kommentar