Koloniområden och odlingslotter

Det finns sex koloniområden i kommunen där kommunen äger marken och arrenderar till respektive kolonilottsförening. Nedan finner du kontaktuppgifter till respektive förening samt i vilket ärende du ska kontakta föreningen i respektive kommunen.

För dig som har odlingslott

Du kontaktar koloniträdgårdsföreningens styrelse för frågor om:

  • Skötseln av kolonilotterna
  • Föreningens stadgar och ordningsregler

Du kontaktar kommunen om du vill:

  • Bygga nytt, ändra eller riva något eftersom det ofta krävs bygglov.

Läs mer om hur du söker bygglov.

Hitta detaljplanen för området i Sigtunakartan.

För dig som söker odlingslott

I kommunen finns sex stycken koloniträdgårdsföreningar. Om du är intresserad av en kolonilott så kontaktar du den koloniträdgårdsföreningen.

Koloniområden i kommunen

Rosersberg Villastad (vid järnvägen)Rosersberg 5:9Anja Bergroth08-590 35 470
Rallarrosen (Norr Östra bangatan)Broby 11:1Tommy Klingström070-761 84 91
kontakt.rallarrosen@gmail.com
Anemonen (Steningedalen)Valsta 3:50Daniel Zeino073-525 96 86 daniel.zeino@hotmail.com
Kaprifolen (Steningedalen)Valsta 3:50Petri Perälä076-100 6656
ordf@kaprifolen-steningedalen.se
Lupinen (Aspvägen)Norrbacka 1:42Siwan Eliasson070-772 27 84 koloniforeningen.lupinen@gmail.com
AspenEkilla 1:2 aTage Nordlund 08-591 129 06
Sigtuna-brännbo (Ragvaldsbogärdet)Ragvaldsbo 1:1Mila Bregenar076-878 31 06
milabe77@gmail.com